KÉPESVAGY Honlap ÁSZF

1. Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, általános rendelkezések

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Beck Ákos egyéni vállalkozó (székhely: 5000 Szolnok, Sóház utca 1 Fsz. 2., adószám: 68485263-1-36, EV. nyilvántartási száma: 51813312) kizárólagos tulajdonában álló www.kecskemet.kepesvagy.hu elnevezésű weboldal és mikrooldalai (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználására vonatkozó feltételeket.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére. Amennyiben egy szolgáltatásunk kiskorú természetes személyek által is igénybe vehető, ebben az esetben a kiskorú szülője/gondviselője minősül Felhasználónak, és az adott programra a jegyet csak a kiskorú szülője/gondviselője vásárolhatja meg, továbbá az eseményen való részvétele a kiskorú szülője/gondviselője engedélye szükséges. A szülő/gondviselő felelőssége kiskorú gyermekét az eseményre elvinni, és az esemény végén érte menni. A szülő/gondviselő nem tartózkodhat a helyszínen az esemény ideje alatt, nincs lehetőség számára hely biztosítására.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra került a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, megtagadni.

2. Alapfogalmak

KÉPESVAGY Weboldal üzemeltető, Program – Esemény Szervező: Beck Ákos egyéni vállalkozó.

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre, az üzemeltető által szervezett programra.

Festőest: Közösségi festészeti élmény.

Szolgáltatás: Programok, események, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása.

Program: KÉPESVAGY közösségi festészet, rajztanfolyam, festőest, festő klub, festőtanfolyam.

Ajándékkártya: Egy elektronikusan vagy általunk előre nyomtatott formában használható kártya, melyen szerepel egy kuponkód. Ez a kuponkód a vásárlástól számított 6 hónapon belül egy tetszőleges Festőestre való térítésmentes jelentkezésre jogosít fel.

Ajándék vásárlás: Ajándéktárgy (pl. bögre, póló) vásárlása a Weboldalon keresztül.

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére.

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető KÉPESVAGY program.

Weboldal: www.kecskemet.kepesvagy.hu és minden microoldala.

Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt.

Felhasználó: A programra jelentkező, azon résztvevő személy, aki a részvételét jegyvásárlással biztosította, s aki elfogadta a Programot szervező által meghatározott ÁSZF-et, Adatvédelmi Szabályzatot.

3. A KÉPESVAGY működése

A KÉPESVAGY festőestje közösségi festészeti élményt nyújt, melynek során Felhasználó az instruktor segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmény és elérhetőség alapján.

A KÉPESVAGY festő klubja közösségi festészeti élményt nyújt, melynek során Felhasználó egy tetszőleges festményen dolgozhat, saját tempójában. A Felhasználó a festményt saját maga választja ki a KÉPESVAGY repertoárjából, vagy saját maga is hozhat képet. A Weboldalon több esemény megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín és elérhetőség alapján.

A KÉPESVAGY rajztanfolyam rajzi gyakorlatokra épülő képzés, melynek során Felhasználó az instruktor segítségével, iránymutatásával ceruza rajzokat készít el. A Weboldalon több esemény megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín és elérhetőség alapján.

3.1 Változó tényezők:

Az események időpontja, helyszíne, instruktora és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a weboldal működtetője megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az az instruktor tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, ceruza, a kötény, egyéb eszközök és az instruktor személye eseményenként változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A weboldal működtetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

3.2 Időkeret:

A weboldal működtetője törekszik arra, hogy az események időben induljanak és az előre meghatározott időn belül befejeződjenek. Az időkeret esetenként változhat.

3.3 Végtermék:

A weboldal működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Festőesteken Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény. A weboldal működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Rajztanfolyamon Felhasználó által elkészített rajzok olyan minőségűek lesznek, mint a Weboldalon mutatott rajzok. A végtermék a felhasználó tulajdonát képezi, szabadon rendelkezhet vele.

3.4 KÉPESVAGY festményei:

A KÉPESVAGY festményei, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a KÉPESVAGY számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a KÉPESVAGY engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

3.5 Érkezés az eseményre:

A KÉPESVAGY eseményeire maximum 15 perccel korábban lehet megérkezni. Ennél korábbi érkezés esetén az Instruktor nem köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a helyszínt, mivel az zavarja az előkészületi munkálatokban.

3.6 Késés az eseményről:

Az eseményekről történő késés a Felhasználó számára nem megengedett. A meghirdetett kezdés időpontját követően maximum 15 perccel az Instruktor nem köteles biztosítani a Felhasználónak az eseménybe történő becsatlakozást. A Felhasználó ilyen esetben az óra megzavarása nélkül az kecskemet@kepesvagy.hu e-mail címre jelezheti kéréseit. Késés esetén KÉPESVAGY nem köteles rá, hogy új alkalmat ajánljon fel a Felhasználónak.

3.7 Lemondás:

Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 72 órával (4 napos Rajztanfolyam esetében 14 nappal, 2 napos Festőtanfolyam esetén 7 nappal) jelezni kell a kecskemet@kepesvagy.hu e-mail címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt, és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni.

Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy kap egy kuponkódot, mellyel a férőhelyek függvényében az adott Program a következő 60 napban tartott egy Eseményére érvényesítheti a jegyét. Rajztanfolyam és Festő tanfolyam esetében, ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy kap egy kuponkódot, mellyel a férőhelyek függvényében az adott Program a következő 6 hónapban tartott egy Eseményére érvényesítheti a jegyét.

A Lemondás feltételeinek be nem tartása esetén a Felhasználó által befizetett összeget a Szervező nem köteles visszatéríteni.

Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 72 órával (4 napos Rajztanfolyam esetében 14 nappal, 2 napos Festőtanfolyam esetén 7 nappal) nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Festőest esetén, amennyiben Felhasználó előre utalt vagy bankkártyával fizetett, Felhasználó kap egy kuponkódot, mellyel a férőhelyek függvényében az adott Program a következő 60 napban tartott egy Eseményére érvényesítheti a jegyét 25%-os felár kifizetésével, és Felhasználó egy azutáni Festőestre kizárólag előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel jelentkezhet. Ismételt, egy újabb Festőest előtti 72 órán belül történő lemondás esetén Felhasználó foglalását nem áll módunkban egy újabb Festőestre áttenni, kizárólag 100%-os felár kifizetésével.

Készpénzes fizetési móddal történő jelentkezés esetén (kizárólag Festőest esetén, maximum 2 fő együttes jelentkezése esetén lehetséges) Felhasználónak legkésőbb a Festőest időpontja előtt 72 órával jeleznie kell, amennyiben nem tud részt venni a Festőesten. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni a Festőesten, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, Felhasználó a következő Festőestre kizárólag előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel jelentkezhet. Ha Felhasználó a Festőest kezdőpontja előtt 72 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy a következő Festőestre kizárólag előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel, és 25%-os felár kifizetésével jelentkezhet.

Rajztanfolyam vagy Festőtanfolyam esetében a Lemondás feltételeinek be nem tartása esetén a Felhasználó által befizetett Foglaló összegét a Szervező nem köteles visszatéríteni. Festőtanfolyam esetén a tanfolyami díj 50%-a Foglalónak minősül. Amennyiben Felhasználó a teljes tanfolyami díjat fizette be, a Foglaló és a teljes összeg különbözetének megfelelő értékű kuponkódot kap, melyet a férőhelyek függvényében az adott Program a következő 6 hónapban tartott egy Eseményén használhat fel. Amennyiben Felhasználó a lemondási feltételeket nem tartja be, és ennek ellenére az adott Esemény maximális létszámmal kerül megrendezésre, kizárólag ebben az esetben Felhasználó kap egy kuponkódot, mellyel a férőhelyek függvényében az adott Program a következő 60 napban tartott egy Eseményére érvényesítheti a jegyét (Rajztanfolyam esetében a következő 6 hónapban felhasználható a befizetett összeg értékének megfelelő kuponkód).
Felhasználónak a vásárolt jegyét joga van átruházni más személyre, amennyiben Felhasználó nem tud részt venni az eseményen, amit Szervező felé a kecskemet@kepesvagy.hu e-mail címen köteles jelezni.

A KÉPESVAGY fenntartja a jogot arra, hogy a szervezett Eseményeket 8 főnél (Festő klub esetén 4 főnél) kevesebb jelentkező esetén lemondhatja, erről érintett felhasználót e-mailben értesíti.

Kizárólag abban az esetben, ha a Szervező hibájából hiúsult meg az Esemény, a szervező vállalja a jegy ellenértékének visszafizetését. Felhasználó választhatja, hogy a pénz-visszafizetés helyett egy, a vásárlásával megegyező összegű kuponkódot kapjon, melyet a következő 6 hónapban a Weboldalon meghirdetett bármely Eseményre felhasználhat.

3.8 Pénz visszafizetési garancia:

Az eseményen résztvevő, rendelést leadott személynek lehetősége van az esemény helyszínén, annak végén, reklamációval élni, amennyiben nem elégedett a szolgáltatással, úgy jogos indoklás mellett, mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. Ebben az esetben az elkészített festményt, rajzokat, az eseményen készített alkotásait az esemény helyszínén köteles hagyni.

A pénzvisszafizetési garancia kizárólag a Weboldalon meghirdetett eseményekre vonatkozik, egyéb, zártkörű eseményekre nem.

Amennyiben Felhasználó pénz-visszafizetési garanciával él bármely eseményen, bármely következő eseményre jegyet vásárolhat, de pénz-visszafizetési garanciával nem élhet többet semmilyen eseményen.

3.9 Reklamáció

A távozást követően reklamációt nem fogadunk el.

3.10 Viselkedési normák

A KÉPESVAGY Eseményein és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül. A Felhasználó köteles betartani az Eseményen való részvétel során a Szervező által kért viselkedési normákat, más Felhasználók nyugalmát és alkotását köteles tiszteletben tartani. A Szervező a viselkedési normákat megsértőt az Esemény helyszínéről, a Weboldalról, valamint az összes egyéb Eseményről kitilthatja. Ebben az esetben a kitiltott Felhasználó nem követelheti a megvásárolt jegy ellenértékének visszatérítését, továbbá kártérítési és sérelemdíj fizetési kötelezettsége is keletkezik.

 

4. Vásárlás

4.1 Jegyvásárlás

A jegyvásárlást a Weboldalon az összes esemény gombra kattintva, vagy egy konkrét esemény képére kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta az adott képet és időpontot, a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba tette a jegyet, utána a kosár ikonjára kattintva jut el a kosarához, majd a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával jut tovább a fizetési feltételek kiválasztásához, ahol befejezheti a vásárlását. A vásárlás befejezése előtt kell a kedvezményes vásárlásra feljogosító kupont érvényesíteni a kupon kód megadásával. A vásárlás befejezése előtt a Kosár tartalma tetszőlegesen módosítható, illetve törölhető.

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

Név (vezeték, keresztnév)

Cégnév (opcionális)

Irányítószám

Város

Utca, házszám

Telefonszám

E-mail cím

A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:

Az Esemény időpontját

Az Esemény helyszínét

Megrendelés kódját

A Felhasználó számlázási címét

A fizetéshez szükséges adatok (Név, számlaszám, megjegyzés rovat)

A Jegyvásárlás a Weboldalon direkt banki utalással, a Barion rendszerén keresztül online bankkártyás fizetéssel, vagy helyszíni készpénz fizetéssel történik a Szervező számára.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Jegyvásárláskor banki átutalásos opció választása esetén a Felhasználó a Szervező bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.

A Jegyvásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus díjbekérőt állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap. Az összeg beérkezte után Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap.

Amennyiben Felhasználó a díjbekérőn szereplő fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki a díjbekérő összegét, Szolgáltató jogosult a Felhasználó jegyvásárlását törölni, és a lefoglalt jegyet ismét elérhetővé tenni a Weboldalon.

4.2 Ajándékkártya felhasználási feltételei

A Weboldalon van lehetőség a Festőestekre Ajándékkártya vásárlására, melyek az Összes esemény között találhatóak meg.

  1. Az utalványon szereplő kupon kód a Festőesten való egyszeri részvételre jogosít egy fő részére, egy Weboldalon meghirdetett eseményre, a vásárlástól számított 6 hónapon belül. A lejárt határidejű ajándékkártyát a lejáratát követő kettő hétig Felhasználó jelezheti, hogy szeretné még felhasználni, ez esetben Szervező lehetőséget biztosít az ajándékkártya felhasználására.
  2. Az online rendszerben történő foglalás az utalvánnyal végleges, ennek visszavonása nem lehetséges.
  3. Az foglalt időpont be nem tartása (igénybevételének elmulasztása) esetén a Szolgáltató alternatív időpontot felajánlani nem köteles.
  4. Az utalvány készpénzre nem váltható, kizárólag fizetőeszközként szolgál a fent nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén.
  5. Az utalvány vissza nem váltható, be nem cserélhető.
  6. Érvényes foglalás leadásával automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.
  7. A KÉPESVAGY az utalvány elvesztése vagy a kuponkód harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.

Az Ajándékkártya vásárlása, annak visszaigazolása technikailag hasonlóan történik, mint a Jegyvásárlás. Az ajándékkártya ellenértékének kiegyenlítése után Szolgáltató 48 órán belül küldi meg az elektronikus ajándékkártyát a kupon kóddal a Felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben Felhasználó kéri, az ajándékkártyát Szolgáltató által nyomtatott formában is átveheti a KÉPESVAGY stúdiójában, egy előre egyeztetett időpontban.

5. Promóciók

A KÉPESVAGY-nak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándéktárgyak árából. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.

Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben KÉPESVAGY nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.

6. Hírlevél

A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a KÉPESVAGY témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.

A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

7. Közösségi oldalak, marketing, fénykép készítés

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Twitter, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a KÉPESVAGY közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a KÉPESVAGY közösség része.

Az eseményre való részvételre jogosító jegy foglalásával, felhasználó elfogadja, hogy az eseményen fénykép, illetve videó készülhet róla, melyeket a KÉPESVAGY Stúdiót üzemeltető cég PR- és marketingtevékenységében korlátozás nélkül felhasználhatja, közösségi oldalain (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) közzéteheti, és melyekért külön díjazásra Felhasználó nem jogosult.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy technikai meghibásodás vagy egyéb fényképközzétételt hátráltató események bekövetkeztében, a fényképek közzétételét és/vagy résztvevők számára történő átadását jogkövetkezmény nélkül elmulaszthatja.

A Felhasználó kifejezett írásos kérelme alapján kérheti a róla megjelent fotó, videó oly módon történő törlését, módosítását, hogy arcmása és személye ne legyen felismerhető.

8. Festmények, rajzok megőrzése

A Szolgáltató a KÉPESVAGY Stúdióban hagyott festményeket, rajzokat 3 munkanapig megőrzi, de azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

9. Felelősség

A KÉPESVAGY semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a KÉPESVAGY szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó külön értesül.

9.1 KÉPESVAGY nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a KÉPESVAGY eseményen.

A KÉPESVAGY eseményein vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása.

A Weboldalon lévő tartalmak (pl. ajándéktárgyak) elérhetősége vagy szállítása kapcsán.

A KÉPESVAGY Eseményein ital- és ételfogyasztás a KÉPESVAGY Stúdiójának kínálata, vagy az adott helyszín kínálata alapján lehetséges. A KÉPESVAGY kínálatából a fogyasztást a jegyár tartalmazza.

KÉPESVAGY nem vállal felelősséget az ételek és italok minőségéért, mennyiségéért. Külső helyszín esetén ez a felelősség az adott helyszínt terheli.

10. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: kecskemet@kepesvagy.hu